Ділова етика і комплаєнс

Виконання взятих на себе зобов'язань є однією з найважливіших цінностей нашої компанії. При цьому ми очікуємо такого ж підходу і від партнерів. Ми переконані, що ділові відносини повинні будуватись тільки на основі взаємної поваги і відповідальності, тоді така співпраця може бути взаємовигідною і довгостроковою.
У нашій діяльності ми керуємося наступними принципами:

1. Заповзятливість, яку ми розуміємо як здатність досягати поставлених цілей за рахунок власної ініціативи, винахідливості, готовності йти на певний ризик, приймати і реалізовувати оригінальні ідеї.

2. Соціально-новаторський характер діяльності. Використовувані нами ідеї і методи роботи є сучасними, прогресивними, вимагають високої кваліфікації співробітників, високотехнологічних постачальників, забезпечують підвищення ефективності роботи нашої компанії.

3. Моральна відповідальність, готовність до чесного і цивілізованого підприємництва. Це означає, що в своїй діяльності ми враховуємо інтереси і потреби суспільства, в якому ми ведемо свій бізнес.

Створення довгострокових ділових відносин вважаємо можливим на підставі надійності, чесності і порядності. Наша компанія створює умови, які роблять неприпустимим, а в разі виявлення присікаються:

1. Корупційні дії співробітників, які порушують інтереси компанії, в інтересах покупців / постачальників, третіх осіб, хабарництво та шахрайство.


2. Корупційні дії контрагентів, спрямовані на отримання неправомірного вигоди за рахунок створення інтересу у співробітників компанії.

3. Отримання подарунків і участь в заходах, які можуть надати корупційний вплив на рішення компанії.

4. Залучення компанії і її співробітників у процеси легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Зазначені вище дії наших співробітників будуть розцінюватися нами як несумісні з принципами та цінностями нашої компанії. По кожному виявленому випадку, з боку керівництва компанії та її акціонерів буде дана відповідна оцінка, яка також буде доведена всім співробітникам.

У разі виявлення нами корупційних дій з боку наших контрагентів по відношенню до нашої компанії, вони будуть внесені в список неблагонадійних контрагентів і робота з ним буде заблокована.

Наша компанія розраховує на надійні, чесні і відкриті відносини зі своїми співробітниками та контрагентами, чого і Вам бажає.