Актуальні вакансії A.G.R.Group

Звертатися: 
[email protected]
0676997566 (Олена)1. Методолог (Київ)

Вимоги:

 • 1С УПП (партійний облік, РАУЗ)
 • Вища економічна освіта

Функціональні обов’язки:

 • розроблення проектів  інструкцій та рекомендацій щодо автоматизації бухгалтерського та податкового обліку;
 • методологія всіх облікових процесів в системі «1С», підготовка ТЗ для доопрацювання ІТ-системи в частині бухгалтерського і податкового обліку. Тестування ІТ-системи на коректність виконання ТЗ;
 • методологія дотримання встановлених правил та термінів проведення операцій  по грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 • розробка та організація впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємствами Агрохолдингу. Перевірка закриття періоду в базі 1С групи компаній;
 • правильність розподілу витрат, налаштування відповідних механізмів роби з базою 1С;
 • аналіз відповідності єдиним методологічним засадам первинних документів з питань бухгалтерського , податкового обліку та звітності;
 • участь у формалізації Облікової політики підприємств агрохолдингу.

2. Начальник відділу комерційних земельних відносин (Київ)

 Вимоги:

 • Вища освіта (землеустрій та кадастр, геодезія) 
 • Досвід роботи по залученню землі в агропідприємствах (холдинги) або консалтингу в агробізнесі в частині земельних питань
 • Знання і розуміння законодавства щодо землі

Функціональні обов’язки:

 • Формує пул земельного масиву для продажу із орендованих Агрохолдингом земель
 • Проводить перемовини з потенційними покупцями
 • Супроводжує продаж земельного масиву (шляхом переукладання договорів оренди або продажу корпоративних прав)


 

3. Фінансовий аналітик (Київ)

Вимоги:

 • вища економічна освіта (бажано спеціальність Фінанси);
 • англійська не нижче рівня Intermediate;
 • відмінні знання MS Word, MS Excel, MS PowerPoint;
 • аналітичний склад розуму, вміння працювати в команді, високий рівень відповідальності і старанності.

Функціональні обов’язки:

 • розробка та підготовка фінансових моделей інвестиційних проектів;
 • розробка та підготовка бізнес-планів;
 • підготовка бюджетів проектів та фінансових планів, звітів про рух грошових коштів та звітів про прибутки і збитки;
 • підготовка фінансово-економічних розрахунків і сценаріїв розвитку бізнес-проектів та інвестиційних проектів, побудова фінансових моделей;
 • розрахунок собівартості виробництва продукції або послуг, визначення точки беззбитковості - BEP;
 • розрахунок ключових показників інвестиційних проектів: IRR, NRV, PBP, DPBP, ROS, ARR та ін.;
 • проведення маркетингових досліджень, визначення тенденцій ринків і галузей, основних макро- і мікроекономічних показників;
 • виконання конкурентного аналізу, аналізу ризиків бізнес-проектів, підготовка SWOT аналізу;
 • підготовка презентаційних матеріалів в форматі в Power Point та інших форматах.

 


4. Контролер-ревізор (Київ)

Вимоги:

 • вища освіта (бажано економічна)
 • знання у сфері сільського господарства та бухгалтерського обліку господарських операцій в сільському господарстві (Напрямок – «Рослинництво», «Елеватор», «Агрономія»)
 • досвід у проведенні перевірок ФГД на підприємствах с/г сфери

Функціональні обов’язки:

 • Проведення перевірок списання ПММ, запасних частин, ЗЗР та інших ТМЦ;
 • Інвентаризації ОЗ. Перевірки цільового використання ТЗ та СГ техніки;
 • Проведення службових розслідувань за результатами контрольних заходів;
 • Проведення перевірок ФГД на підприємствах сільськогосподарської сфери;
 • Робота передбачає відрядження

 


5. Бухгалтер-економіст по земельних відносинах (Київ)

Вимоги:

 • вища освіта
 • досвід роботи з програмою 1С
 • впевнений користувач ПК
 • вільне володіння пакетом MS OFFICE бажано досвід роботи в агробізнесі.
 • Комунікабельність – не конфліктність.

Функціональні обов’язки:

 • Формує планові нарахування орендної плати у системі 1С
 • Контролює строки виплати орендної плати та стан розрахунків
 • Здійснює контроль розрахунків мотиваційних виплат пайовикам, агітаторам, фахівцям по земельних взаємовідносинах
 • Здійснює контроль за виплатою авансів, безповоротної фінансової допомоги (смерть, народження) 


6Аналітик по земельних відносинах (Київ)

Вимоги:

 • вища освіта (землеустрій та кадастр, геодезія); 
 • досвід роботи у відповідній сфері від одного року, можемо розглянути без досвіду роботи;
 • знання законодавчої бази в частині земельних відносин;
 • впевнений користувач програм MS Office

 Функціональні обов’язки:

 • заносить інформацію про договір в систему 1С
 • контролює строки зміну стану договору оренди землі
 • здійснює переоформлення спадщини у системі 1С
 • проводить інвентаризацію договорів оренди землі
 • контролює строки дії договорів оренди землі

 


7. Спеціаліст по земельним питанням (Київ)

 Вимоги:

 • Вища освіта (землеустрій та кадастр, геодезія) 
 • Впевнений користувач MC Office
 • Досвід роботи у сфері земельних відносин

Функціональні обов’язки:

 • Підготовка документів для державної реєстрації права оренди землі;
 • Ведення загального реєстру договорів оренди землі, своєчасне підписання договорів оренди;
 • Проведення розяснювально-інформаційної роботи з орендодавцями;
 • Стресостійкість, націленість на результат, ініціативність, легка здатність до навчання, чесність, відповідальність, дисциплінованість, пунктуальність;


8. Бухгалтер із заробітної плати (Київ)

Вимоги:

 • Вища освіта бухгалтерський облік та аудит;
 • Впевнений користувач ПК: MS Office, 1С: Підприємство 8.3, М.Е.Док;
 • Доскональне знання законодавства в сфері оплати праці;
 • Досвід роботи від 3 років;
 • Вміння працювати з великим об'ємом інформації
 • Уважність в роботі з цифрами та документацією, самостійність.

 Функціональні обов’язки:

 • контроль за своєчасністю і правильністю нарахування заробітної плати, премій, лікарняних листів, відпускних, декретних, компенсацій та інших виплат співробітникам (штат близько 800 чол.);
 • видача довідок по заробітній платі;
 • Розрахунок і перерахування податків, зборів та інших платежів (аліментів), обов'язкових до перерахування в бюджет країни чи іншого одержувачу.
 • Формування статистичних, податкових, бухгалтерських звітів, що стосуються нарахування заробітної плати.
 • перевірка і аналіз табеля обліку робочого часу співробітників;
 • робота в системі М.Е.Док (об’єднана звітність)
 • знання бухгалтерських проводок, та відображення в обліку витрат по нарахованню заробітної плати та податків.

 


9. Бухгалтер із обліку орендної плати (паї) (Київ)

Вимоги:

 • Вища освіта бухгалтерський облік та аудит;
 • Впевнений користувач ПК: MS Office, 1С: Підприємство 8.3, М.Е.Док;
 • Доскональне знання законодавства в сфері оплати праці;
 • Досвід роботи від 3 років;
 • Уважність в роботі з цифрами та документацією, самостійність.

Функціональні обов’язки:

 • Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності в частині нарахування орендної плати за паї.
 • Порядок бухгалтерського обліку на підприємстві.
 • Кореспонденцію рахунків в частині нарахування та виплати орендної плати.
 • Організацію документообігу за напрямком розрахункив з пайовиками.
 • Порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку взаєморозрахунків з пайовиками в системі 1С: Підприємництво 8.3
 • Основи земельного та податкового законодавства в частині розрахунків з пайовиками.

 


10. Програміст 1С (Київ)

Вимоги:

 • Вища освіта;
 • Знання конфігурацій 1С: 1С8;
 • Знання «управління торговим підприємством для України» бажано;
 • Знання 1С 7 бажано;
 • Базові знання бухгалтерського та управлінського обліку;
 • Базові знання фінансового обіку;
 • Розуміння базових бізнес процесів, що стосуються обліку: виробництва, закупівель, послуг, торгівлі;

Функціональні обов’язки:

 • виконання регламентних оновлень - доопрацьованих конфігурацій
 • адміністрування і програмування 1С 8 від 2 років.
 • доопрацювання / виробництво не типових рішень.
 • реалізація обмінів між інформаційними базами: COM, УРБД, КД, xml
 • робота з СКД
 • написання обробок для обміну Клієнт Банк (* .txt, * .dbf, *. Сsv, * .xls і т.д)
 • створення допоміжних обробок для групової обробки даних в ІБ.
 • робота з користувачами: консультація, формування бізнес вимог.
 • робота з системою обліку завдань (внутрішній сайт, service desk).
 • знання RLS (бажано)
 • API з іншими системами
 • Рауза (УПП) (вітається)
 • web сервіси (вітається)
 • керовані форм
 • базові навички адміністрування MS SQL Server (бажано)


11. Адвокат (Київ)

Вимоги:

 • повна вища юридична освіта;
 • обов'язковий досвід роботи 5 років і більше юристом на підприємствах приватного сектора економіки;
 • знання - Господарського, цивільного, земельного права, процесуального, податкового законодавства;
 • наявність Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
 • наявність досвіду супроводу господарської діяльності підприємства і судового представництва - 5 років і більше

Функціональні обов’язки:

 • представлення інтересів підприємства в судах, розробка правової позиції в суперечці, підготовка процесуальних документів
 • юридичний супровід господарської діяльності групи підприємств
 • розробка правової стратегії захисту прав та інтересів підприємств в земельних спорах з державними органами, фізичними та юридичними особами, збір доказів,
 • подача позовів, участь в розгляді судових суперечок у всіх інстанціях,
 • аналітика правозастосування норм земельного законодавства, підготовка аналітичних довідок та консультацій;
 • взаємодія з органами виконавчої служби.

Робота передбачає відрядження

 


12. Інженер з точного землеробства (Броварський р-н, Херсонська область)

Вимоги:

 • знання системи точного землеробства, її елементи і вимоги до с / г машин і агрегатів при роботі з ними.
 • знання основ експлуатації приладів і спецобладнання для систем точного землеробства, порядок їх налаштування.
 • досвід роботи з прикладним ПО, вміння створювати і оперувати елементами навігаційної системи, контурами полів.
 • навички роботи в сфері точного землеробства з с / г технікою таких брендів: John Deere, New Holland, Berthoud, Case IH, Kinze
 • знання основних принципів роботи техніки, її електричної, механічної, гідравлічної і пневматичної систем. Робота з навігаційним обладнанням брендів John Deere, Trimble, Ag Leader.
 • знання програм: Агроконтроль, MyJohnDeere, Trimble Ag, SMS (Ag Leader), бажано - 1С.

 Функціональні обов’язки:

 • участь у тестуванні нового обладнання і технологій;
 • написання технічних завдань по впровадженню локальних етапів системи точного землеробства за завданням керівника;
 • вести облік наявного обладнання по точному землеробству;
 • забезпечувати технічну підтримку експлуатації обладнання по точному землеробству протягом усього сезону;
 • здійснювати сервісне обслуговування (монтаж, демонтаж, налагодження, дрібний ремонт, заміну) обладнання по точному землеробству;
 • проводити навчання нових механізаторів, які не пройшли комплексне навчання;
 • при необхідності розробляти інструкції з експлуатації обладнання, процедури виконання технологічних операцій, проводити по ним навчання механізаторів;
 • перед початком польових робіт завчасно проводити перевірку працездатності встановленого обладнання, проводити підготовчі заходи;
 • проводити налаштування, калібрування с/г техніки та агрегатів до початку польових робіт;
 • оперативно вирішувати проблемні ситуації, що призводять до простоїв техніки в поле. Здійснювати комунікацію з сервісними службами, при гострій необхідності - викликати їх для усунення проблем;
 • відповідати за збереження необхідної інформації в моніторах. Здійснювати резервне копіювання, обмін інформацією між моніторами;
 • брати участь спільно із земельною службою в процесі вимірів точних контурів полів і складання карт;
 • звітувати за всіма проведеними роботами перед керівником;

 


13. Системний адміністратор (Київ)

Вимоги:

 • знання ОС Windows, Windows Server
 • освіта вища/середня технічна
 • досвід роботи від одного року

Функціональні обов’язки:

 • забезпечення безпомилкової роботи системного програмного забезпечення (ОС Windows, Windows Server);
 • установка, настройка і оновлення офісного та прикладного ПО (MS Office, 1С тощо);
 • забезпечення резервного копіювання даних (а також відновлення даних при необхідності);
 • технічна підтримка і допомога користувачам, віддалена підтримка;
 • адміністрування мережі Vlan, DHCP, DNS, VPN;
 • установка і обслуговування комп'ютерної та офісної техніки, оргтехніки, внутрішньої АТС;
 • настройка дротового і бездротового мережевого обладнання;
 • helpdesk;
 • узгодження і контроль закупівлі комп'ютерної техніки;
 • облік надходження та переміщення комп'ютерної техніки в 1С;
 • робота з сервісними центрами по ремонту техніки.