В A.G.R. Group назвали три головні складові агротехнологій для збереження родючості ґрунту

Один з основних пріоритетів аграрного холдингу A.G.R. Group - збереження родючості грунту.   В A.G.R. Group розповіли про три головні складові агротехнологій для збереження родючості ґрунту.

Начальник відділу впровадження і моніторингу технологій у рослинництві Сергій Хаблак розповів, що основними заходами для збереження родючості грунтів в холдингу є: 

Сівозміна та кислотність.

В A.G.R. Group постійно слідкують за кислотністю. Для того, щоб бути готовими в разі погіршення рН сірих лісових та дерново-підзолистих ґрунтів до їх розкислення, розробляються довгострокові програми щодо внесення меліорантів. Виходячи з набору вирощуваних культур, в A.G.R. Group розроблено низку сівозмін. Серйозна увага приділяється на дотримання чергування культур у сівозмінах.

Обробка грунту.

Через зміну клімату та працюючи на випередження щодо нестачі вологи, у холдингу повністю відмовилися від оранки і перейшли на комбіновану безвідвально-мінімальну обробку ґрунту, яка передбачає зменшення глибини, кількості обробітків за рахунок поєднання операцій, здійснюваних в одному робочому процесі. Причому глибина обробітку ґрунту визначається на основі даних вимірювання цифровим пенетрометром.

Системи живлення.

В A.G.R. Group на кукурудзі та сої використовується кілька систем удобрення залежно від типу ґрунту і забезпеченості його елементами живлення. Головна увага приділяється азотному живленню. Для формування 1 т врожаю необхідно 15-20 кг азоту. Під кукурудзу вноситься 120-140 кг/га діючої речовини азотних добрив. При цьому намагаємося дотримуватися співвідношення азоту, фосфору і калію від 1:0,3:0,3 — до 1:0,9:0,7.

Більше детально читайте на сайті SuperAgronom