Агрохолдинг A.G.R Group підписав договір про співпрацю з Інститутом зрошуваного землеробства НААН

27 квітня 2021 року агрохолдинг A.G.R Group, власником якого є Місак Хідірян, підписав договір з Інститутом зрошуваного землеробства НААН на базі одного з новопридбаних підприємств на Херсонщині. НААН – провідна науково-дослідна установа півдня, яка працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях. Мета Інституту – розробити структуру посівних площ і сівозмін для сільськогосподарських формувань різної спеціалізації зони зрошення України; впровадити енергоощадні, ґрунтозахисні системи основного обробітку ґрунту, режими зрошення сільськогосподарських культур для отримання еколого-безпечної сільськогосподарської продукції; розкрити потенціал сортів і гібридів сільськогосподарських культур та попередити деградацію зрошуваних ґрунтів.

 

Співпраця A.G.R Group з Інститутом зрошуваного землеробства передбачає розробку наукового супроводу удосконалення та адаптації до умов Херсонської області технології вирощування кукурудзи та розробку режимів зрошення залежно від погодних умов кукурудзи, сої, ячменю та пшениці  озимої. Для  удосконалення технології вирощування кукурудзи у господарстві було обрано три поля з трьома гібридами кукурудзи різних груп ФАО. Науковий супровід удосконалення технології вирощування кукурудзи буде включати: розробку режимів зрошення, системи основного обробітку ґрунту, удобрення та захисту рослин. Для таких культур як соя, ячмінь озимий, кукурудза та пшениця озима  буде розроблено режими зрошення залежно від погодних умов цього року. Протягом року обрані поля будуть під постійним моніторингом вчених Інституту. Сумісним планом наукових досліджень передбачено проведення понад 200 відборів зразків ґрунту для визначення запасів вологи, моніторингу показників родючості ґрунту та елементів мінерального живлення.

07 травня 2021 року відбулася перша зустріч з вченими Інституту зрошуваного землеробства НААН на наших полях і в процесі сумісної роботи ми отримали перші рекомендації з питань раціонального використання ґрунтової вологи та зрошення сільськогосподарських культур. 

Ми цінуємо співпрацю з вченими Інституту зрошуваного землеробства НААН, яка дозволить спеціалістам A.G.R Group  отримати корисну інформацію і знання від тих, хто вже має багаторічний досвід і власні наукові наробки з інноваційних технологій вирощування зернових, технічних і кормових культур, ресурсозберігаючих режимів зрошення, систем обробітку ґрунту, удобрення та захисту рослин у зоні ризикованого землеробства.